Podporené projekty:


Zvýšenie konkurencieschopnosti
spoločnosti
SKL Cuting, s.r.o.
prostredníctvom nákupu inovatívnej technológie na spracovanie diamantových koruniek.

 

Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií.

 


Modernizácia stavebného objektu za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti.

 


Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií

 


Záznam na zverejnenie