Vitajte na stránkách SKL Cuting, s.r.o.

Spoločnosť SKL Cuting, s.r.o. je výrobcom polotovarov a komplexných výrobkov s celoslovenskou pôsobnosťou.
Komplexne zabezpečujeme dodávku tvarových výpalkov a ich nasledovné spracovanie do konečných výrobkov.
Na to využívame nové moderné technológie medzi ktoré zaradujeme lasérové zariadenie
TRULASER L3030.
Orábacie centrá AWEA BM 1020 a AWEA BM 1200.
Spoločnosť SKL Cuting, s.r.o. disponuje veľkým strojovým parkom vďaka ktorému sa aj stala jednou s najúspešnejších strojových firiem na Slovensku.

Našou cieľovou skupinou sú prevažne veľké a stredné firmy so zámerom budovania dlhodobých partnerských vzťahov.
Spoločnosť disponuje certifikátom manažérstva kvality ISO 9001.

Otváranie časti ponúk označených ako „Ostatné“ (Podlimitná zákazka)
Otváranie časti ponúk označených ako „Kritériá“ (Podlimitná zákazka)
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk